Zamówienia publiczne

Wyłonienie oferty

Treść ogłoszenia:

W dniu 18 sierpnia 2022 r. w zastępstwie Dyrektora Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie p. Katarzyna Lubińska, Wicedyrektor ds. pedagogicznych zdecydowała o dokonaniu wyboru oferty w sprawie czarteru żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo-edukacyjnych w czterech etapach do 32 osób.

Postępowanie było przeprowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych obowiązującym w placówce.

Na zapytanie wpłynęła jedna oferta od Skłodowscy Yachting KB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16/4.

Zamawiający zaakceptował warunki przedstawione przez wykonawcę, tj. kwotę usługi w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tys. zł i 00/100 gr), w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki - NP.

W wyborze oferty Zamawiający kierował się ceną (80%) oraz doświadczeniem wykonawcy (20%), zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Umowa zostanie podpisana w dniu 12 września 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego.

SIWZ i pozostałe załączniki:

Zawiadomienie o wyborze oferty [ .docx 153 kb]

Zawiadomienie o wyborze oferty [.PDF 1,8 Mb]

Sprostowanie do wyboru oferty [.PDF 1 Mb]

Data publikacji:

2022/08/18
udostępnił: Pałac Młodzieży, wytworzono: 2022/08/18, odpowiedzialny/a: Monika Chmielewska, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2022/09/02 13:19:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka 2022/09/02 13:19:41 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2022/08/30 15:11:09 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2022/08/19 12:07:09 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2022/08/19 12:02:56 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2022/08/18 13:48:47 nowa pozycja