Zamówienia publiczne

CZARTER ŻAGLOWCA WRAZ Z USŁUGAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI NA ORGANIZACJĘ REJSÓW SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH”

Treść ogłoszenia:

SIWZ i pozostałe załączniki:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - czarter żaglowca i organizacja szkoleń
  2. Instrukcja dla wykonawcy zał do ogłoszenia - Czarter żaglowca i organizacja szkolenia
  3. Załacznik 1 do Instrukcji - formularz oferty
  4. Załącznik 2 do Instrukcji - Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
  5. Załącznik 3 do Instrukcji - Wykaz usług
  6. Załącznik 4 do Instrukcji dla wykonawców - umowa


Data publikacji:

2018/04/10
udostępnił: Pałac Młodzeży, wytworzono: 2018/04/10, odpowiedzialny/a: Dyrektor jednostki, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2018/04/10 14:05:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka 2018/04/10 14:05:11 nowa pozycja