Zamówienia publiczne

CZARTER ŻAGLOWCA WRAZ Z USŁUGAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI NA ORGANIZACJĘ REJSÓW SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH

Treść ogłoszenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

„CZARTER ŻAGLOWCA WRAZ Z USŁUGAMI UZUPEŁNIAJĄCYMI
NA ORGANIZACJĘ REJSÓW SZKOLENIOWO - EDUKACYJNYCH”

 

USŁUGI SPOŁECZNE

Na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(dalej w dokumentach: ustawa PZP)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-327 Szczecin,

Płatnik: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7,
70-327 Szczecin

 

Termin wykonania zamówienia: od 23 czerwca do 01 września 2018 r., z podziałem na etapy:

 1. I etap: 23 czerwca – 04 lipca 2018 r.;                         
 2. II etap: 09 - 20 lipca 2018 r.;
 3. III etap: 13 – 22 sierpnia 2018 r.;
 4. IV etap: 22 sierpnia – 01 września 2018 r.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Ofertę należy złożyć w Pałacu Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie        70-327 Szczecin al. Piastów 7 w sekretariacie, do dnia 2 marca  2018 r., do godz. 10.00.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 2 marca 2018 r., o godz. 11.00 w Pałacu Młodzieży Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie, 70-327 Szczecin,  al. Piastów 7 w sali
  nr 102. Otwarcie ofert jest jawne, wykonawcy mogą w nim uczestniczyć.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Dokumenty:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Czarter żaglowca i organizacja szkolenia;
 2. Instrukcja dla wykonawców zał. Do ogłoszenia – Czarter żaglowca i organizacja szkolenia;
 3. Załącznik 1 do Instrukcji – formularz oferty;
 4. Załącznik 2 do Instrukcji – Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia;
 5. Załącznik 3 do Instrukcji – wykaz usług
 6. Załącznik 4 do Instrukcji – wzór umowy

Załączniki:

Data publikacji:

2018/02/23
udostępnił: Pałac Młodzeży, wytworzono: 2018/02/23, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: BIPPalacMlodziezyAdmin, dnia: 2018/02/23 12:00:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
BIPPalacMlodziezyAdmin 2018/02/23 12:00:58 nowa pozycja