Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na czarter żaglowca 2019

Treść ogłoszenia:

SIWZ i pozostałe załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu - czarter żaglowca i organizacja szkoleń

Instrukcja dla wykonawców zał do ogłoszenia - czarter żaglowca i organizacja szkoleń

 

Załacznik 1 do Instrukcji - formularz oferty


Załacznik 2 do Instrukcji - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


Załącznik 3 do Instrukcji dla wykonawców


Załącznik 4 do Instrukcji - wzór umowy

 

Data publikacji:

2019/02/05

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na postępowanie
na „Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo-edukacyjnych”.


Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-327 Szczecin

Płatnik: Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie,
al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

informuję, że na sfinansowanie zamówienia na „Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo-edukacyjnych” przeznaczył kwotę 129 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych i 00/100 gr).

W postepowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta na kwotę 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy zł i 00/100 gr).

Zamawiający dokonał wyboru oferty:
Skłodowscy Yachting Sp. z o.o. SKS,
ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa.
Kwota: 128 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy zł i 00/100 gr).

Umowa zostanie podpisana w dniu 25 lutego 2019 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.


udostępnił: Pałac Młodzieży, wytworzono: 2019/02/05, odpowiedzialny/a: Dyrektor placówki, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2019/02/15 14:07:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2019/02/15 14:07:11 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2019/02/15 13:58:12 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2019/02/05 15:49:34 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2019/02/05 15:45:50 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2019/02/05 15:37:28 modyfikacja wartości
Iwona Sarnicka 2019/02/05 15:25:27 nowa pozycja