Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na postępowanie na „Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo-edukacyjnych”.

SIWZ i pozostałe załączniki:

Data publikacji:

2018/03/14

Wynik postępowania:

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na postępowanie na „Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo edukacyjnych".

Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-327 Szczecin

Płatnik: Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, al. Piastów 7, 70-327 Szczecin

 

informuję, że na sfinansowanie zamówienia na „Czarter żaglowca wraz z usługami uzupełniającymi umożliwiający organizację rejsów szkoleniowo-edukacyjnych" przeznaczył kwotę 415 000,00 zł (słownie: czterysta piętnaście tysięcy złotych i 00/100 gr).

W postępowaniu o udzielenie zamówienia wpłynęła 1 (słownie: jedna) oferta na kwotę 398 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł i 00/100 gr).

Zamawiający dokonał wyboru oferty:

Skłodowscy Yachting Sp. z o.o. SKA ul. Poznańska 16/4, 00-680 Warszawa.

 

Kwota: 398 250,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt zł i 00/100 gr).

Umowa zostanie podpisana w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Pałac Młodzieży w Szczecinie, wytworzono: 2018/03/14, odpowiedzialny/a: Dyrektor jednostki, wprowadził/a: Iwona Sarnicka, dnia: 2018/03/14 15:38:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Sarnicka  2018/03/14 15:38:59  modyfikacja wartości 
Iwona Sarnicka  2018/03/14 15:37:01  nowa pozycja